Roxo Co., Ltd Phiên bản Hệ thống 12.0-20200417

Thông tin về Roxo Co., Ltd instance of Roxo Color, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Dự án
Organize and schedule your projects
Quản lý Kho
Manage your stock and logistics activities
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Manufacturing Orders & BOMs
Bán hàng
From quotations to invoices
Ghi chú
Organize your work with memos
eCommerce - Thương mại điện tử
Sell your products online
Mua
Purchase orders, tenders and agreements
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Open HRMS Employee Shift
Easily create, manage, and track employee shift schedules.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
MuK Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
MuK Documents
Document Management System
MuK QMS Documents
Quality Management System
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Manage your online hiring process
Thuyết trình
Xuất bản video, thuyết trình, tài liệu