Quản lý tổ chức, sắp xếp tồn kho và công việc với Kanban Toyota

18/06/2021 20:00 đến 18/06/2021 21:00 (Asia/Saigon)


Zoom Webinar

Chương trình huấn luyện và đào tạo cho nhà phân phối Roxo

Home Image

Tham gia họp Zoom:
Link: Click
Meeting ID: 732 902 4741
Passcode: roxopaint

Thời gian

Từ 18/06/2021 20:00
Đến 18/06/2021 21:00

Nhà Tổ chức

Roxo Co., Ltd
0934619950
roxopaint@gmail.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #training

Following content will appear on all events