Mở đại lý sơn như thế nào? (P7)

Thực hiện kế hoạch tuần 1

Khi mới bắt đầu, bạn chưa rõ nên bắt đầu từ đâu, sau đây là một số công việc/dự án bạn cần phải làm:

- Danh thiếp, số điện thoại cho cửa hàng
- Lắp đặt biển bảng cửa hàng
- Tạo tài khoản trên facebook và bắt đầu đăng bài quảng cáo cho cửa hàng
- Tạo tài khoản zalo với số điện thoại của cửa hàng hoặc của bạn
- Kết nối với thợ sơn, thầu xây dựng, mời đến cửa hàng
- Đi chào hàng đến trực tiếp công trình
- Quản lý danh sách khách hàng vừa chào
- Đánh giá và lọc đối tượng tiềm năng
- Phân bổ thời gian chăm sóc và khai thác khách hàng mới

Bạn cần ưu tiên việc kiếm khách hàng tiềm năng càng nhiều càng tốt trong những khung giờ có thể gặp gỡ họ. Những khung giờ phụ (không thể đi gặp ai) thì sử dụng cho việc hậu cần, đăng bài, quản lý thông tin.

Dưới đây là hình ảnh cho mẫu kế hoạch này theo lịch 168 (7 ngày x 24 giờ)

Bài viết tiếp theo về chủ đề: Những công việc tuần 2