Mở đại lý sơn như thế nào? (P5)

Quảng bá thương hiệu kinh doanh sơn thành công

Quảng bá thương hiệu là chủ đề được nhiều người quan tâm. Thực tế việc quảng cáo và phủ sóng thương hiệu trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cửa hàng.

Với cửa hàng quy mô nhỏ, cần bắt đầu từ gốc rễ, sau đây là những thứ cần chuẩn bị (ở mức cơ bản):

1.     Xác định mục tiêu cho cửa hàng: Mục tiêu phản ánh phạm vi hoạt động. Ví dụ đơn giản: “Sơn nhà đẹp cho dân dụng tỉnh Hòa Bình”, mang tính chất phạm vi, quy mô, tầm với của cửa hàng và đối tượng khách hàng phục vụ.

2.     Công việc của bạn có ý nghĩa như thế nào với khách hàng (sứ mệnh): Xác định cụ thể vấn đề của đối tượng khách hàng mà bạn hướng đến. Ví dụ: tại tỉnh Hòa Bình, chưa có một nhà phân phối sơn nào có hệ thống, quy mô, chuyên nghiệp bài bản. Đây là ví dụ thôi nhé!

3.     Mọi người nghĩ như thế nào về cửa hàng? Hãy coi công ty/cửa hàng của bạn là một cá thể, có tính cách riêng, vậy bạn muốn khách hàng nghĩ về nó như thế nào? Thông thường sẽ lấy tính cách của chính chủ để đại diện cho nó. Ví dụ: Cương trực, thẳng thắn, minh bạch rõ ràng; thì mọi hoạt động bạn làm sẽ gióng với giá trị tính cách đó. Màu sắc cho cửa hàng, hình ảnh âm thanh về cửa hàng, nội dung nói về cửa hàng đều xoay quanh tính “minh bạch”.

4.     Chuẩn bị tài liệu bán hàng, chính sách bán hàng, quần áo mặc khi bán hàng. Sau đó, bạn có thể bắt đầu

Bước chuẩn bị cho việc quảng bá thương hiệu kinh doanh sơn cơ bản như vậy, bạn hãy thực hành nhé. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ vào chủ đề “Kế hoạch 90 ngày mở bán