Dòng sơn của Roxo được phân loại và có cấu trúc như thế nào

Hệ thống sản phẩm sơn Roxo

Các dòng sơn của Roxo được phân loại theo tiêu chí: 1. Độ bền sơn theo cơ chế bảo hành. 2. Sơn rẻ không có loại lót riêng, sơn rẻ kinh tế thường sử dụng chính nó làm lót. 3. Sơn trắng mặc định của từng dòng sơn đều là siêu trắng. 4. Dòng sơn càng cao cấp, càng không có hệ sơn mờ trong báo giá của dòng. 5. Hệ sơn bán bóng và bóng không phân theo trong nhà hay ngoài trời, Roxo ứng dụng sơn bán bóng và bóng ngoài trời vào trong nhà với mục đích tăng khả năng kháng kiềm và chịu ẩm để đạt sự tối giản và tinh gọn cho toàn bộ dòng sơn. 6. Hệ thống sơn đề nghị là điều kiện tối thiểu của chất lượng bột bả và sơn lót đáp ứng được sơn phủ đó. Để sử dụng loại sơn tốt yêu cầu bột bả và sơn lót tương ứng.